Historie společnosti

Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku 1992 se zabývá poradenstvím v oblasti ekonomie, účetnictvím, organizací řízení, vedením účetnictví a poskytováním daňově ekonomických rad.. Zkušenosti s touto problematikou Gompa získala při přípravě daňových zákonů v roce 1992 a dále pak při běžné agendě vedení ekonomiky celé řady středních firem v ČSFR a nyní v České republice. V roce 1994 Gompa změnila právní formu na společnost s ručením omezeným s jediným společníkem. V roce 1998 Gompa navýšila základní jmění, resp. Základní kapitál z vlastních zdrojů firmy na 2mil korun českých. V roce 2000 jediný společník prodal část svého podílu ve výši 5% společnosti TENZING a.s. Tím se rozšířil i počet jednatelů na dva. Společnost je díky koncepci své společenské smlouvy chráněna proti poškození v případe úmrtí nebo zániku společníku vyloučením dědického práva na podíly společnosti. Koncepce společenské smlouvy je vytvořena tak, aby Gompa mohla existovat po co nejdelší možnou dobu.

V současné době Gompa poskytuje služby celkem sto firmám a několika drobným Živnostníkům. Dvě třetiny těchto firem jsou založeny cizími státními příslušníky. V drtivé míre těmto firmám poskytuje tzv.komplexní finanční servis, což znamená vedení účetnictví tak, aby klient měl minimálně jednou v měsíci k dispozici výsledky své ekonomické aktivity, toto účetnictví je průběžně kontrolováno a konzultováno s daňovými experty firmy. Klient je dále v předstihu informován o termínech a ostatních finančních povinnostech vyplývajících se zákona a týkajících se klienta. Každý klient má svého účetního, který musí přesně znát povahu klientovy aktivity, rozsah obchodu, jejich časové rozložení, majetkové poměry a dala í informace nezbytné pro bezchybné zpracování účetnictví a daní. Tyto informace jsou naší firmou považovány za průmyslové tajemství a jako s takovým je s nimi nakládáno.Výsledky naší práce jsou modifikovány podle přání a potřeb klienta. Mezi naší klientelu patří i obchodní zastoupení některých zahraničních firem.Gompa dále provádí pravidelnou kontrolu správnosti účtování, dále prostřednictvím našich externích spolupracovníku zajišťuje audit, případné specielní právní služby včetně zakládání firem.
Gompa má dobré vztahy s Ministerstvem financí ČR, a Nejvyšším kontrolním úřadem ČR. V současné době je značka GOMPA poměrně známou (v dobrém slova smyslu) na pražských finančních úřadech a Ministerstvu financí CR.

Od roku 2002 je držitelem mezinárodního certifikátu ISO 9001