Poskytujeme

POSKYTUJEME

1. kompletní zajistění finančního účetnictví

 • zpracování a kontrola dokladů z pohledu zákonných nároků na formální správnost
 • účetní doklady dle zákona o účetnictví
 • daňové doklady dle daňových zákonů
 • věcná správnost dokladu
 • výsledovka
 • rozvaha
 • obratová předvaha
 • cash flow


poznámka:
Součástí finančního účetnictví není zejména vystavování účetních dokladu, jejich opravování, styk s obchodními partnery klienta, bankami, jakákoliv daňová agenda, audit, poradenské služby ani právní názory a doporučení.Součástí dále není ani vypracování podkladů pro banku v souvislosti s úvěrem nebo žádostí o úvěr ,ekonomické rozbory a finanční plány , jakoži činnosti obdobného charakteru. Co nepovažujeme za finanční účetnictví je také nahrazování nebo doplňování vedení účetních záznamů , na základe pozdě dodaných dokladů , nebo v případné opravy chybně vystavených nebo nedostatečných dokladů.
TOTO JE SOUCÁSTÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB.

2. kompletní zajištění mzdového účetnictví

 • stanovení mzdy na základe podkladu klienta
 • výpočet odvodu vedení mzdových a evidenčních listu
 • evidence zdravotního pojištění
 • evidence sociálního pojištění
 • výkazy na pojišťovny
 • výkazy na FU
 • roční zúčtování daně, pokud je vyžadováno

3. dohled nad účetnictvím a vnitřní audit tzv. Supervize

 • periodická kontrola správnosti účtování
 • doporučení a opravy
 • na vyžádání klienta kontrola výkazů
 • příprava podkladů pro daňové přiznání

4. daňové služby

 • vedení evidence DPH a vypracovávání daňových přiznání DPH
 • vypracovávání daňových přiznání daně z příjmu právnických nebo fyzických osob
 • vypracování daně z nemovitostí
 • daně silniční
 • daňovými službami mohou dále být služby při projednávání daňových otázek na příslušných daňových úřadech.
 • daňovou službou je také vypracování korekcí v daňové oblasti způsobené vypravením lhůt z –důvodu neúplného nebo pozdního dodání dokladů

5. asistenční služby

 • asistenční služby jsou poskytovány na základě objednávky klienta
 • za asistenční služby jsou považovány veškerá jednání na ostatních úřadech státní správy případně samosprávy
 • zpracování podkladu pro úvěry
 • finanční analýza
 • finanční plányperiodické výkazy hospodářských výsledků pro banky, obchodní partnery, leasingové společnosti případně práce obdobné povahy
 • právní zajištění ekonomických výstupů jako jsou výroční zprávy , zápisy do obchodního rejstříku, přípravy valných hromad
 • AUDIT
 • Oprava a nové vypracování vašeho z bodu 1 a 3 po opravě chybných nebo neúplných dokladů, nebo pozdě dodaných dokladů